# Hỗ trợ và Báo lỗi

Nếu bạn phát hiện ra bug lỗi nào đó hoặc muốn nâng cấp thay đổi thêm tính năng, vui lòng góp ý với chúng tôi qua các kênh sau:

Last Updated: 4/14/2021, 6:12:43 PM